Nederlands English Français Deutsch

Wörterbuch

es da de en fr nl no sv
ángulo del asiento (en grados) sædevinkel (i grader) Sitzwinkel, Sitzneigung (Grad) seat angle (degrees) angle du siège (degrés) zithoek (in graden) sittevinkel (i grader) sittlutning (i grader)

Ligfiets.net 2.0

Inhalte der Webseite

E: redactie@ligfiets.net

Technik der Webseite

E: webmaster@ligfiets.net