Nederlands English Français Deutsch
Werkzeuge 0Kommentare

Algemene ledenvergadering NVHPV

Erstellt am 31 März 2010 20:22 von mars

Themadag, Sonntag 18 März 2007.

Algemene ledenvergadering van de NVHPV.
Datum: 18 maart 2007.
Aanvangstijd: 14.00 uur.
Lokatie:
Hezemans Indoor Karting.
Vijfkamplaan 18.
5624 EB Eindhoven.
Tel: 040-2480445.
De lokatie is per bus vanaf station Eindhoven goed bereikbaar.

Agenda:

  Opening.
  Vaststellen agenda.
  Ingekomen post, mededelingen.
  Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2006.
  Terugblik vanuit het bestuur over het afgelopen jaar.
  Terugblik vanuit de diverse commissies over het afgelopen jaar:
  Prijsuitreiking van de winnaars van het afgelopen seizoen.
  Financieel jaarverslag.
  Verkiezing van de voorzitter van het bestuur.
  Verkiezing andere bestuursleden.
  Vaststelling van de begroting.
  Benoeming kascommissie.
  Rondvraag.
  Sluiting.

Direct aansluitend aan de vergadering is er de algemene
ledenvergadering van de Toerligfietsvereniging.

Agenda:

Opening.
Vaststelling agenda.
Mededelingen.
Verslag 2006.
Jaarstukken 2007.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Mehr Informationen bei Bestuur NVHPV

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Anmeldung

Die Anmeldung ist derzeit nicht möglich.

Kommentare (0)

Ligfiets.net 2.0

Inhalte der Webseite

E: redactie@ligfiets.net

Technik der Webseite

E: webmaster@ligfiets.net

NVHPV

E: nvhpv@ligfiets.net
T: +31 172 23 34 52
KvK: 40259675
Mehr Information
Mitglied werden und beenden