Nederlands English Français Deutsch
Werkzeuge 0Kommentare

Algemene Leden Vergadering NVHPV

Erstellt am 22 Juni 2016 09:18 von ligfries , aktualisiert am 22 Juni 2016 22:24 von ligfries

Anders, Kantine, sportpark Sloten, Cycle Vision, Samstag 02 Juli 2016.

Een korte extra algemene ledenvergadering van ligfietsvereniging NVHPV

Om 16:00 uur in de kantine vind een extra algemene ledenvergadering plaats.

Agenda

1. Opening
2. vaststellen agenda
3. Notulen ALV 12 maart 2016
kijk in deze] directory voor de concept notulen (inloggen verplicht)
4. financieel jaarverslag 2015 en verslag kascommissie
5. herziening begroting 2016
6. terugblik Cycle Vision Venray 2015
7. rondvraag en sluiting

De ALV is toegankelijk voor leden van de NVHPV.
Aanmelden wenselijk maar niet verplicht.
Voor inbrengen van extra agendaonderwerpen aub contact opnemen met voorzitter Kees van Malssen

Zie ook: www.ligfiets.net/nvhpv

Mehr Informationen bei voorzitter Kees van MalssenAnmeldung

Um sich anzumelden müssen Sie eingelogt sein.

Kommentare (0)

Ligfiets.net 2.0

Inhalte der Webseite

E: redactie@ligfiets.net

Technik der Webseite

E: webmaster@ligfiets.net

NVHPV

E: nvhpv@ligfiets.net
T: +31 172 23 34 52
KvK: 40259675
Mehr Information
Mitglied werden und beenden