Nederlands English Français Deutsch
Werkzeuge 4Kommentare

Algemene Leden Vergadering

Erstellt am 19 Februar 2017 20:32 von ligfries , aktualisiert am 30 März 2017 22:36 von ligfries

Anders, Scouting Hiawatha, Hoevelaken, Sonntag 02 April 2017.

UPDATE 30 maart 2017 De jaarvergadering van de ligfietsvereniging NVHPV vindt plaats op zondag 2 april te Hoevelaken. Voor wie wil is er de mogelijkheid om zaterdag al te komen en ter plekke te overnachten (aankomst vanaf 18:00 uur op zaterdag). We zijn te gast bij Scouting Hiawatha Hoevelaken. Veenwal 1b, 3871 KE Hoevelaken Links naar de diverse vergaderstukken onderin. Inschrijving is niet verplicht, wel gewenst. Voor deelname aan de maaltijd en/of overnachting is inschrijving wel verplicht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Voorlopige Agenda

Er zijn twee kandidaten om het bestuur te komen versterken. Juist dit is een goed moment om ook mee te gaan doen! Als voorzitter of als bestuurslid.

Kees van Malssen zal de gehele vergadering voorzitten.

De goedgekeurde notulen jaarvergadering ALV maart 2016 en de voorlopige notulen van de bijzondere ALV 2 juli 2016 zijn via de notulen pagina te vinden. Hiervoor moet je wel ingelogd zijn op ligfiets.net.

10:00 zaal open
- - - en koffie
11:00 Opening
Er zal een lunch worden geserveerd met ruim de tijd om ook de posters te kunnen bekijken/bespreken.
In de theepauze kunnen vragen voor de rondvraag ingeleverd wordten.

- - - Agenda ALV 2017
- - - Notulen bijzondere ALV juli 2016 (Sloten, Amsterdam)
- - - Twee voorstellen Oliebollentocht 2017
- - - Prijsuitreiking zomercompetitie 2016
- - - Jaarverslag vereniging algemeen
- - - Terugblik 10 jaar voorzitterschap Kees van Malssen
- - - Poster presentaties commissies
- - - Eventuele vragen/discussie nav de posterpresentaties
- - - Financieel verslag bestuur en verslag Kascommissie 2016
- - - Verkiezing nieuw bestuur
- - - Begroting 2017
- - - Aanstelling nieuwe kascommissie
- - - Rondvraag
- - - Sluiting uiterlijk 17:00

Lunch + commissie presentaties
Tijdens de lunch presenteren de commissies en het bestuur hun jaarverslag en hun plannen voor 2017-2018. Dit kan door middel van een poster of een korte presentatie. Er kan dan meteen informeel over gesproken worden. Hierbij worden ook vacatures binnen de commissies bekendgemaakt.

Mensen die vragen/opmerkingen hebben die in de algemene vergadering besproken moeten worden, leveren deze vragen voor de afloop van de lunch in bij de voorzitter, liefst schriftelijk.
Tijdens de theepauze kunnen ook vragen voor de rondvraag bij de voorzitter ingeleverd worden, bij voorkeur schriftelijk.

----- Verkiezing nieuw bestuur
[i] Aftredend en niet herkiesbaar: Voorzitter Kees van Malssen
[i] Niet aftredend: Secretaris Maarten Heckman, Penningmeester Gerard Arends en bestuursleden Marjolein van Dillen en Jan van Hensbergen.
[i] verkiesbaar twee kandidaten voor nieuwe plek in het bestuur

Overnachting van zaterdag op zondag voor wie wil (inschrijven verplicht).
Voor de overnachting is een ruimte in het gebouw beschikbaar. Zelf (lucht)bed en slaapzak etc meenemen.

Vergaderstukken
onderaan de notulenpagina: concept extra ALV juli 2016 (en vastgestelde notulen maar 2016

Balans en resultatenrekening

Mehr Informationen bei voorzitter Kees van Malssen


Größere Karte anzeigen

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Anmeldung

Um sich anzumelden müssen Sie eingelogt sein.

Kommentare (4)

Eupeodes

Vanaf hoe laat zijn mensen zaterdag eigenlijk welkom?

Eupeodes, 27 Mrz 2017 22:36

ligfries

Hoi Marten, allen,

Ik heb het zojuist in de tekst er bij gezet, we streven er naar zaterdag 18:00 de deur open te gooien! Tot zaterdag :)

ligfries, 30 Mrz 2017 21:12

hannekehovens

Wie regelt de lunch?? ik wil daar nl graag contact mee ivm mijn allergieen.

hannekehovens, 31 Mrz 2017 15:10

ligfries

Hanneke, ik stuur je even een persoonlijk bericht

ligfries, 31 Mrz 2017 21:52

Ligfiets.net 2.0

Inhalte der Webseite

E: redactie@ligfiets.net

Technik der Webseite

E: webmaster@ligfiets.net