Nederlands English Français Deutsch
Werkzeuge 0Kommentare

Algemene Ledenvergadering

Erstellt am 06 Oktober 2021 22:44 von dijklig

Anders, Arnhem, Dalweg 80, Samstag 06 November 2021.

De ALV wordt gehouden tijdens de Vrijwilligersdag om 16 uur. Als je wilt blijven eten, verzoeken we je dit op te geven bij de Vrijwilligersdag.

Algemene Ledenvergadering Ligfietsvereniging NVHPV 2021

6 november om 16 uur
Dalweg 80, Arnhem

AGENDA

1. Opening

1. Vaststellen agenda

2. Herdenking
a. E. Altena
b. Wijtze Klaas Sijtema
c. Bram Smit
d. Harry Haenen

3. Notulen vorige vergadering (zie ligfiets.net)

4. Mededelingen:
a. Samenwerking Fietsersbond
b. Vernieuwing website
c. Oliebollentocht 2021
d. KaToCo
e. WK/CycleVision/Race in the Park
f. Wedstrijden

8. Financieel jaaroverzicht 2020 (Zie ligfiets.net)

9. Verslag kascommissie (Jan Limburg, Sjoerd Peerlkamp)

10. Vaststellen contributie 2022

11. Wijzing Huishoudelijk Reglement

12. Rondvraag

13. Sluiting

Mehr Informationen bei

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.Anmeldung

Um sich anzumelden müssen Sie eingelogt sein.

Kommentare (0)

Ligfiets.net 2.0

Inhalte der Webseite

E: redactie@ligfiets.net

Technik der Webseite

E: webmaster@ligfiets.net