Nederlands English Français Deutsch
Werkzeuge

Wat is de maximum snelheid voor (lig)fietsers?

Datum 30 April 2013 12:44

toni

antworten (3)

ligfries

In Nederland kent in principe geen maximum snelheid voor ligfietsers.

In de Nederlandse verkeersreglementen zijn in dit geval twee
artikelen relevant:

het kapstokartikel: dat je niets mag doen wat jezelf of anderen in gevaar brengt (maar zuiver een x km/h is daarvoor niet genoeg, daar hangen omstandigheden aan vast).
het maximumsnelheidsartikel. En dat is zo geformuleerd dat het niet op ongemotoriseerde verkeersdeelnemers slaat.

Ik citeer:

Artikel 19)
De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te
brengen binnen
de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Artikel 20)
Binnen de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden:
a. voor motorvoertuigen 50 km per uur;
b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, 30 km
per uur.

Artikel 21)
Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden;
a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 120 km per uur, op autowegen
100 km per uur en op andere wegen 80 km per uur;
b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een
motor, 40 km per uur;

Artikel 22)
Voor zover niet ingevolge andere artikelen een lagere maximumsnelheid geldt,
gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere
maximumsnelheden:
a. voor vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen
80 km per uur;
b. voor landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid als bedoeld
in artikel 1.1 van het voertuigreglement, 25 km per uur;
c. voor brommobielen 45 km per uur;
d. voor snorfietsers 25 km per uur;
*noot onder de tabel: In geval van ernstige verstoring van de
olie-aanvoer kan worden bepaald dat op autosnelwegen en op autowegen een
maximumsnelheid geldt van 90 km per uur.

Van: Kees van Malssen

ligfries, 18 Mrz 2002 00:00

mars

Indien de snelheid door borden geregeld wordt, dienen ook fietsers zich hieraan te houden.

mars, 14 Feb 2004 00:00

Wouter

Snelheidsbeperkingen, aangegeven door borden, gelden voor bestuurders. Dus inderdaad ook voor ligfietsers!
Een snelheidsbeperking aangegeven door een bord is geldig over het erop volgende wegvak, dus tot de volgende zijstraat. Volgt er daarna géén herhaling van de beperking, geldt de snelheidsbeperking van de algemene regel: 50 binnen de bebouwde kom en 80 daarbuiten. Maar: deze beperking geldt weer alleen voor motorvoertuigen! Met je ligfiets mag je hier dus weer gewoon zo hard als verantwoordelijk is.
Op de snelheidsbeperkingen door borden is in ieder geval 1 uitzondering: de zone, zoals de "zone 30". Dit is ook weer een snelheidsbeperking die voor alle bestuurders geldt, dus ook voor ligfietsen, maar nu over de hele zone en niet over slechts één wegvak, ongeacht zijstraten en herhalingsborden.

Wouter, 07 Jun 2007 00:00

Ligfiets.net 2.0

Inhalte der Webseite

E: redactie@ligfiets.net

Technik der Webseite

E: webmaster@ligfiets.net