Nederlands English Français Deutsch
Werkzeuge

Algemene LedenVergadering NVHPV

Veröffentlicht am 02 Februar 2005 00:00 (36 mal angesehen) 0Kommentare

Op 13-2 wordt in het Velodrome in Amsterdam (sportpark Sloten) de jaarlijkse ALV gehouden van de NVHPV. De vergadering zal dit jaar kort duren, omdat er aansluitend wedstrijden gereden zullen worden waarvoor iedereen natuurlijk van harte wordt uitgenodigd. De benodigde stukken voor de vergadering zijn te downloaden via de agenda op deze site. De agenda staat in het uitgebreide bericht.

Agenda ALV NVHPV Zondag 13 februari 2005.
Locatie: Wielerbaan van sportpark Sloten, Sloterweg 1045, Amsterdam.
Omdat er 's middags wedstrijden zijn, is het tijdsvenster van de vergaderingen beperkt. Er zal dus strikt op tijd worden begonnen met de vergadering.

Zaal open: 10:00 uur

 1. Opening en mededelingen om 10:15 uur
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen ALV 2004
 4. Terugblik op het afgelopen jaar vanuit bestuur en commissies en vooruitblik op het komende jaar. De commissies doen in enkele minuten hun eigen verslag.
 5. Bestuursverkiezing
 6. Financieel jaarverslag 2004 en kascommissie
 7. Begroting 2005
 8. Rondvraag en sluiting om 11:45uur.


Aansluitend vergadering NVHPV-toerligfietsvereniging

 1. Opening en mededelingen om 11:45 uur
 2. Bestuursverkiezing
 3. Financieel jaarverslag 2004 en begroting 2005
 4. Rondvraag en sluiting om 12:00 uur.

Zie ook:

Redactie

Kommentare (0)

Ligfiets.net 2.0

Inhalte der Webseite

E: redactie@ligfiets.net

Technik der Webseite

E: webmaster@ligfiets.net