Nederlands English Français Deutsch
Werkzeuge

Nieuwe statuten voor vereniging (gewijzigd)

Veröffentlicht am 28 Februar 2011 21:13, aktualisiert am 13 März 2011 19:21 (367 mal angesehen) 0Kommentare

Tijdens de ALV op 13 maart zal worden gestemd over nieuwe statuten. Komt allen (en graag even aanmelden via de agenda op ligfiets.net

De jaarvergadering die op 13 maart te Woerden wordt gehouden, zal een heel verfrissende, nieuwe manier van presenteren krijgen. Hierdoor wordt het meer ontmoeten en inspireren en minder vergaderen.

Toch is het vergaderdeel beslist niet onbelangrijk. De statuten van de vereniging zijn gemoderniseerd en aangepast aan de huidige tijd. Als de statuten worden aangenomen, wordt ook het Huishoudelijk Reglement vernieuwd.

Verdere informatie over de vergadering valt op de agenda te vinden.

Om het zo prettig mogelijk te maken is het ook dit jaar mogelijk om al vanaf zaterdagavond aan te komen. Een avondmaal, een plek om te slapen en ontbijt wordt je aangeboden. Dus, massaal aanmelden en er een reuze gezellige dag van maken!

Toegevoegd
Omdat de tekst voor de statuten minstens 5 dagen vooraf bekend moeten zijn (woordelijk) kunnen wijzigingsvoorstellen alleen vooraf schriftelijk/elektronisch ingediend worden. Voor details zie het agendabericht.
Er zijn ondertussen wijzigingsvoorstelleen ingediend.

Redactie

Kommentare (0)

Ligfiets.net 2.0

Inhalte der Webseite

E: redactie@ligfiets.net

Technik der Webseite

E: webmaster@ligfiets.net