Nederlands English Français Deutsch
Werkzeuge

Rijksadviseur: meer Rijksbemoeienis nodig bij fietsbeleid

Veröffentlicht am 26 November 2014 18:42, aktualisiert am 26 November 2014 18:45 (409 mal angesehen) 1Kommentare

Rijksadviseur Rients Dijkstra pleit voor een hernieuwde betrokkenheid van de Rijksoverheid om het belang van de fiets te agenderen, partijen bij elkaar te brengen, de verschillende schaalniveaus aan elkaar te verbinden en zorgvuldige planning op decentraal niveau te stimuleren

In de jaren '90 is het fietsbeleid gedecentraliseerd, d.w.z. dat het Rijk alle taken t.a.v. fietsbeleid bij de provincies en gemeenten heeft neergelegd. Het succes van dat beleid betekent niet dat er geen rol meer is voor het Rijk. De optelsom van oplossingen op lokaal niveau leidt in de ogen van de Rijksadviseur "niet vanzelfsprekend tot de grootste bijdrage aan het nationale belang", dat wil zeggen er wordt langs elkaar heen gewerkt omdat coördinatie ontbreekt. Veel ligfietsers hebben daar last van in hun lange afstandsritten over infrastructuur die door verschillende overheden wordt beheerd.

Rijksadviseur Dijkstra: “Naast de traditionele Rijksrollen realiseren, faciliteren, reguleren en communiceren is het belangrijkste nog wel het nationale belang van de fiets onderschrijven. En met andere partijen in overleg treden over de wijze waarop Nederland weer Fietsland nummer 1 kan worden.”

Zie Ook Rijk aan zet om Fietsland te blijven en College van Rijksadviseurs.

Een bijdrage van Peter.

Redactie

Kommentare (1)

twilwel

Oh ja. Alsjeblieft denk ook aan de lange afstand fietsers hier te lande want ik fiets inmiddels veel liever door Duitsland dan door Nederland.

twilwel, 26 Nov 2014 22:40

Ligfiets.net 2.0

Inhalte der Webseite

E: redactie@ligfiets.net

Technik der Webseite

E: webmaster@ligfiets.net